Het kopen van een huis begint meestal met het kiezen van de juiste hypotheek. Om die hypotheek terug te kunnen betalen kon tot 2013 iedereen zelf bepalen welke hypotheekvorm er gekozen werd. Sinds 2013 heeft de overheid een heel grote stempel gedrukt op de hypotheekmarkt. Dit kan de keuze voor een hypotheek zeer beïnvloeden. Hier vindt u nuttige informatie die u helpt bij het zoeken naar de juiste financiële oplossing.

Hoe zit het met de hypotheekrente aftrek?

De hypotheekrente kunt u aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet u de hypotheekschuld gebruiken voor de aankoop, verbetering of onderhoud van uw huis. Voor nieuwe hypotheken kan dit voor maximaal 30 jaar, mits de hypotheek ook binnen 30 jaar wordt afgelost.

Welke hypotheeksoorten zijn er?

Eigenlijk zijn er maar drie soorten hypotheek;

  1. De aflossingsvrije hypotheek
  2. De hypotheek waarbij direct begonnen wordt met aflossen
  3. De hypotheek waarbij op de één of andere manier gespaard wordt om op de einddatum de hypotheek af te kunnen lossen.

Natuurlijk zijn er allerlei combinaties mogelijk. Bleukens Advies heeft een Erkend Hypotheek Adviseur die u gemakkelijke informatie over de mogelijkheden kan verstrekken. Zo kunt u zich goed voorbereiden. Ook zal de adviseur u vertellen wat hij allemaal voor u kan doen.

De aflossingsvrije hypotheek

De naam “aflossingsvrije hypotheek” is eigenlijk heel bedrieglijk. Natuurlijk komt er een moment waarop ook deze hypotheek moet worden afgelost. Dat kan na afloop van een bepaalde periode (meestal 30 jaar) of bij verkoop van de woning. Tijdens de looptijd betaalt u alleen rente. Door tussentijds niets af te lossen zijn de maandlasten laag.

Sinds 2013 is het afsluiten van een nieuwe aflossingsvrije hypotheek door de overheid onaantrekkelijk gemaakt. De hypotheekrente is niet meer aftrekbaar. Het bruto maandbedrag is ook tevens het netto maandbedrag.

De hypotheek waarbij direct begonnen wordt met aflossen

Binnen deze groep kennen we twee soorten hypotheek, de annuïteiten hypotheek en de lineaire hypotheek.

Met een annuïteiten hypotheek wordt tijdens de looptijd van de hypotheek elke maand een gelijk bedrag betaalt aan de bank. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing. In het begin vooral rente en weinig aflossing. Gedurende de looptijd steeds minder rente en steeds meer aflossing. Door deze methode stijgen de maandlasten omdat het belastingvoordeel steeds minder wordt. Als de rente tussentijds wijzigt heeft dit nog wel invloed op de maandlast. Aan het eind van de looptijd is de schuld helemaal terugbetaald.

Met een lineaire hypotheek wordt tijdens de looptijd van de hypotheek elke maand een gelijk bedrag aan aflossing aan de bank betaalt. Over het restant bedrag wordt rente in rekening gebracht. Elke maand wordt het rentebedrag dus lager simpelweg omdat de schuld afneemt. Aan het eind van de looptijd is de schuld helemaal terugbetaald.

Het maandbedrag is in het begin hoger dan bij andere hypotheekvormen. Voordeel is natuurlijk wel dat de schuld snel minder wordt.

De hypotheek waarbij gespaard wordt

Tijdens de looptijd van de hypotheek wordt er elke maand een gelijk bedrag aan rente betaalt aan de bank. De rente vast periode is wel van invloed op de hoogte van het bedrag. Naast de rente betaling wordt er gespaard, dat kan op verschillende manieren;

  • via een bankrekening
  • via een beleggingsrekening
  • via een levensverzekering
  • via een beleggingsverzekering

De keuze voor de manier van sparen beïnvloed de uitkering op de einddatum, soms is de uitkering gegarandeerd, soms in het geheel niet met alle nadelige risico’s van dien. Nieuwe hypotheken voldoen niet aan de fiscale regels van de overheid, de rente is dan ook niet meer aftrekbaar.

Rentemiddeling

Bij rentemiddeling kunt u voordat de afgesproken rente vast periode is verlopen kiezen voor een nieuwe rente. Geldgevers berekenen welk bedrag zij missen door de oude rente te vervangen voor de nieuwe rente. Het verlies wordt uitgesmeerd over de nieuwe rente vast periode. Vaak komen hier extra kosten van de geldgever bovenop.

Rentemiddeling is alleen zinvol als u wilt profiteren van direct een lager rentepercentage en dus een lager maandbedrag. Meestal is er dan de zekerheid van een nieuwe langere periode van lage maandlasten. In euro’s is er geen voordeel te behalen, de totale kosten zijn altijd hoger. Dat komt omdat het renteverlies van de geldgever plus extra kosten in rekening worden gebracht. Bovendien zal de hypotheekadviseur kosten in rekening brengen. Juist bij rentemiddeling is een goed advies van belang. Ons advies is dan ook om bij rentemiddeling zeker contact op te nemen met de Erkend Hypotheek Adviseur van Bleukens Advies.

Hulp en goede raad

Er komt veel kijken bij het kiezen van de juiste hypotheek. Gelukkig kunnen de adviseurs van Bleukens Advies u veel zorg uit handen nemen.