De keuze om te gaan samenwonen of trouwen is natuurlijk heel persoonlijk. Welke keuze er ook wordt gemaakt het gevolg is nagenoeg altijd dat er twee of meer mensen samen in één woning wonen en er sprake is van één huishouding.

Er zijn verschillende mogelijkheden;

 • U kunt ervoor kiezen niets te regelen en toch samen te gaan wonen, “hokken” wordt dat ook wel genoemd
 • U kunt er ook voor kiezen om wel iets te regelen in de vorm van een samenlevingsovereenkomst. Het gaat hier om afspraken tussen twee partners en meestal de verdeling van geld en vermogen
 • Een volgende stap is het kiezen voor een geregistreerd partnerschap. De afspraken van de partners worden geregistreerd en gelden dus niet allen voor de twee partners maar ook richting derden
 • Tot slot kan er gekozen worden voor het huwelijk en dan zijn er weer twee mogelijkheden, in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Het huwelijk is een afspraak tussen partners en de afspraken gelden ook richting derden

Het is goed om te weten wat de gevolgen zijn op de financiën. Dit kan de keuze voor een samenlevingsvorm zeer beïnvloeden. Hier vindt u nuttige informatie die u helpt bij het zoeken naar de juiste samenlevingsvorm.

Levensonderhoud

Gehuwden en geregistreerd partners zijn wettelijk verplicht elkaar het nodige te verschaffen. Daarvan kan niet worden afgeweken. Stopt de relatie, dan kan er een alimentatieplicht ontstaan.

Er ontstaat geen gemeenschap van goederen.

Ongehuwd samenwonenden hebben geen onderhoudsplicht. Als één van de samenlevende in de bijstand komt, wordt het inkomen van de ander wel meegenomen in de beoordeling of er recht is op een uitkering.

Gemeenschap van goederen

Door het huwelijk of de registratie van het partnerschap ontstaat er een algehele gemeenschap van goederen. Dus bezittingen en schulden worden direct gezamenlijk, ook hetgeen in de toekomst wordt verkregen is gezamenlijk bezit.

Huwelijkse voorwaarden

Wie voorwaarden wil opstellen aan het huwelijk of aan het geregistreerd partnerschap heeft in principe een grote mate van vrijheid. Toch kan er van een aantal wettelijke regelingen niet worden afgeweken. Denk hierbij aan het onderhoudsplicht, de regels van gezinsbescherming, de toestemming bij het kopen of belasten van de gezamenlijk bewoonde woning en het doen van schenkingen.

De meest voorkomende voorwaarden zijn;

 • Koude uitsluiting, hierbij wordt elke financiële band uitgesloten behalve de wettelijk verplichte regelingen
 • Beperkte gemeenschap, niet elke financiële band wordt uitgesloten, naast de wettelijk verplichte regelingen
 • Verrekenstelsels, dit is een variant op de koude uitsluiting waarbij er periodiek toch zaken verrekend worden bijvoorbeeld het inkomen

Kinderen

Kinderen blijven kinderen, ongeacht de manier van samenwonen. Er is echter niet automatisch sprake van een familie rechtelijke betrekking. Dit heeft invloed op het gezag van de ouder en de erkenning van een kind. Zelfs bij erven zijn er verschillen. Van belang dus om hier veel aandacht aan te besteden.

Pensioen

Wettelijk zijn er regelingen voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen gehuwden en geregistreerde partners. Voor samenwoners zijn die regelingen er niet. Belangrijk dus om hier aandacht aan te besteden.

Scheiden

De manier van samenwonen is ook van invloed op de situatie ingeval de relatie wordt geëindigd. De scheiding wordt bemoeilijkt indien er bij aanvang van de samenwoning niets is afgesproken. Zie ook de informatie op deze site bij de keuze “Scheiden”.

Overlijden

De verschillen in erfrechtelijke positie bij de verschillende samenlevingsvormen zijn enorm. Wie wat krijgt en hoeveel erfbelasting er moet worden voldaan hangt af van de samenlevingsvorm. Het is soms zelfs niet zeker of de achterblijver in de woning kan blijven wonen. Vaak kunnen samenwonenden er niet aan ontkomen om een testament te laten opstellen.

Fiscaal partnerschap

Als u een partner heeft, wordt u vaak automatisch fiscaal partner van elkaar. Dit is het geval als u;

 1. Gaat trouwen of geregistreerd partner wordt
 2. Ongehuwd samenwoont en bij de gemeente staat ingeschreven op hetzelfde woonadres en aan één van de volgende voorwaarden voldoet;
  • u heeft een notarieel samenlevingscontract gesloten
  • u heeft samen een kind
  • één van beiden heeft een kind en de ander heeft dit erkend
  • u bent samen als partners aangemeld voor een pensioenregeling
  • u bent samen eigenaar van een eigen woning

Het voordeel van het fiscaal partnerschap is dat u de hypotheekrente aftrek zo gunstig mogelijk mag verdelen. Het maakt hierbij niet uit op welke naam de woning staat.

Hulp en goede raad

Bij samenwonen komt veel kijken. Wat de beste keuzes zijn in uw geval ligt aan uw situatie en wensen. Gelukkig kunt u veel zorg uit handen geven door gebruik te maken van de Erkend Financieel Adviseur van Bleukens Advies.